Warunki korzystania

Przed korzystaniem z serwisu plinkocasinopoland.click zalecamy zapoznanie się z poniższymi zasadami. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz i zgadzasz się na stosowanie się do niniejszego regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z tym regulaminem, prosimy o nie korzystanie z naszego serwisu.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu plinkocasinopoland.click.

2. Administratorem serwisu jest [nazwa firmy], z siedzibą w [adres], zarejestrowanym numerem NIP [numer NIP] oraz numerem REGON [numer REGON].

3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie plinkocasinopoland.click i obowiązuje wszystkich użytkowników od momentu, gdy korzystają z serwisu.

  • 3.1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
  • 3.2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
  • 3.3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o tych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Warunki korzystania z serwisu

1. Do korzystania z serwisu plinkocasinopoland.click wymagane jest posiadanie odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe korzystanie z serwisu oraz zachowanie pełnej poufności i bezpieczeństwa swojego konta.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niezakłócania pracy serwisu oraz zapewnienia jego stabilności i bezpieczeństwa.

  • 3.1. Użytkownik nie może zamieszczać w serwisie treści o charakterze niezgodnym z prawem lub naruszającym dobra innych osób.
  • 3.2. Użytkownik nie może zamieszczać w serwisie materiałów o charakterze pornograficznym lub o treściach propagujących przemoc, rasizm lub nietolerancję.
  • 3.3. Użytkownik nie może wykorzystywać serwisu do wysyłania niechcianej poczty (spam), ataków hakerskich lub innych działań szkodliwych.

Odpowiedzialność

1. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą wyniknąć z korzystania z serwisu przez użytkownika.

2. Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko. Administracja serwisu nie gwarantuje, że serwis będzie dostępny bez przerw, wolny od błędów ani że dostępne będą wszystkie funkcje.

Reklamacje i zgłoszenia dotyczące działania serwisu można przesyłać na adres e-mail: [adres e-mail].

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed korzystaniem z serwisu. Korzystając z serwisu plinkocasinopoland.click, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich zawartych w regulaminie zasad.